Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Д.Цэгвэгмидийн "Үхэрчин хүү" шүлгийг эх задлалын үүднээс авч үзэхэд

Илтгэсэн хурлын нэр: Эрдэмтэн зохиолчийн 100 жилийн ойд

Илтгэгч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-12-17

Илтгэлийн хураангуй: Уран сайхны төгс бичил эх талаас эхийн цогц нэгдмэл байдлын илэрхийлэл, орон зхй, цаг хугацаа, байдал шинж, үйлийн орчил хөдөлгөөн зэргийг бадаг бүрд гүйд нарийн холбож уран сайхнаар илэрхийлж чаджээ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа