Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эрмит-Адамар-Фейерийн хэлбэрийн зарим тэнцэтгэл биш

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик тэнхим Химийн тэнхимийн хамтарсан хурал

Илтгэгч:  Т. Гансүх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-01-23

Илтгэлийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалын модуль нь гүдгэр функц байдаг функцуудын хувьд бичигдсэн Эрмит-Адамар-Фейерийн хэлбэрийн тэнцэтгэлбишийн баруун гар талыг сайжруулсан зарим өргөтгөлүүдийг авч үзсэн.өгүүлэлд нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалын модуль нь гүдгэр функц байдаг функцуудын хувьд бичигдсэн Эрмит-Адамар-Фейерийн хэлбэрийн тэнцэтгэлбишийн баруун гар талыг сайжруулсан зарим өргөтгөлүүдийг авч үзсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Т. Гансүх