Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролд мэдээлэлзүйн хичээлийн заах арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: ММЗ тэнхмийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч: [Д. Эрдэнэтуяа:99.MAT090]

Илтгэсэн огноо: 2012-05-17

Илтгэлийн хураангуй: Бага боловсролд мэдээлэлзүйн хичээлийн  заах арга зүй 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ