Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Adobe програмын хүрээнд сургалтын цахим объект боловсруулах арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн семинар

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-21

Илтгэлийн хураангуй: Adobe програм ашиглан физикийн сургалтын цахим объект боловруулан түүнийг хэмжээсжүүлэх боломжийг судлан үзсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ