Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өнөөгийн мэдээллийн сайтын "Мэдээллийн график" - ийн төрөл зүйл, хөгжлийн төлөв хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: Орчин цагийн сэтгүүл зүйн тулгамдсан асуудлууд

Илтгэгч:  Б.Чинзориг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-30

Илтгэлийн хураангуй:

Орчин үеийн мэдээллийн сайтын  мэдээллийн болон дизайны үндсэн элемент болоод байгаа мэдээллийн график манай сайтуудад бий болж, хөгжин төлөвшөөд хэдхэн жилийн нүүрийг үзэж байгаа хэдий ч нэгэнт  өөрийн гэсэн хэлбэр төрхийг олоод байна. Иймээс энэхүү илтгэлдээ өнөөгийн мэдээллийн сайтуудын мэдээллийн графикийн төрөл зүйл, ололт амжилт, алдаа дутагдлыг тодорхойлохыг зорилоо.

§

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Чинзориг