Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын чанарт нөлөөлөх нэгэн хүчин зүйлийг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: ММЗ тэнхмийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-15

Илтгэлийн хураангуй: Сургалтын чанарт нөлөөлөх нэгэн хүчин зүйлийг судалсан нь 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ