Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН МЭТГЭЛЦЭЭН: ФЕМИНИСТ СУДАЛГААНЫ ХАНДЛАГА

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС. Нийгмийн Ухааны тэнхим. ЭШХ

Илтгэгч:  Т.Туяачимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-01-21

Илтгэлийн хураангуй:

Улс төрийн харилцаагаар илэрч байгаа жендэрийн ялгааг судлахад тодорхой шинжлэх ухааны парадигмд баригдах нь сул талтай. Үзэл бодлын феминистүүдийн үзэж байгаагаар шинжлэх ухааны арга зүйн интеграци зайлшгүй талаар энэхүү илтгэлд өгүүлсэн. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Улс төрийн судалгааны арга зүй #Чанарын судалгаа #Феминист арга зүй #УТШУ-ны парадигм

Илтгэл нэмсэн: Т.Туяачимэг