Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хос хэлний хэрэглээ

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, НХУС ЭШХ

Илтгэгч:  Г.Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-13

Илтгэлийн хураангуй:

Хос хэлтэй оюутны хэлний хэрэглээ тэнцвэрт байдал, хувь хүний хэлний чадвар , чадамж  хос хэлтэй оюутанд тулгарч буй бэрхшээлийг судлах зорилготой  МУБИС –ийн  казах оюутнуудаас энэхүү судалгааг авч боловсруулсан . МУБИС-д 240 орчим  казах оюутан суралцдагаас   37% (86)  4 өвөрмонгол оюутныг судалгаанд  хамруулсан.