Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүйн хичээлийн өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС КМТС

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-02

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээлэл зүйн хичээлийн өнөөгийн байдал 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ