Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын байгууллагын сүлжээний зохион байгуулалтын харьцуулсан судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Хурал

Илтгэгч:  А.Нэргүй

Хамтран илтгэгч: [Х.Батболд:07.PHD040],[Б.Гандөш:07.PHD020]

Илтгэсэн огноо: 2013-05-08

Илтгэлийн хураангуй: .

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Нэргүй