Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхэд оюутны оролцоо хэрхэн байгааг тодорхойлох /БТС-ийн жишээн дээр/

Илтгэсэн хурлын нэр: БТС-ийн профессор, багш нарын ЭШХурал

Илтгэгч:  Л.Нарантуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-06

Илтгэлийн хураангуй:

Хураангуй: