Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Малын өтөг бууц ялгадасаас биохий гарган авах боломж судалгаа
Төмснөөс ус гарган авах боломж , физик химийн анализын дүн
Бог малын цагаан мөгөөрснөөс хондратин сульфат гарган авах судалгаа
Оюутнуудын мансууруулах бодисын талаарх мэдлэг, хандлагыг судалсан дүнгээс
Сургалтанд конструктивизмын үзэл санааг тусгах нь
Тогтвортой хөгжил ба оюутны 70 мянга
Бөхийн спортоор хичээллэдэг тамирчдын стрессийг түвшинг PSM тестээр тодорхойлох нь
Суралцагчдын сурах хэв маягийг тодорхойлох, түүний ач холбогдлыг илрүүлэх
Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхэд оюутны оролцоо хэрхэн байгааг тодорхойлох /БТС-ийн жишээн дээр/
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг утгын талаас авч үзэх нь
Оюутнуудын зохион бичлэгээс харсан “Peer Response” аргын үр дүн
“Сургуулийн бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийн түвшингийн судалгаа”
Урвуу ба шугаман алслалтын харьцуулсан судалгаа
“Биеийн тамирын багшийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэх асуудалд”
Бадминтоны залуу тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг тусгай тест ашиглан судалсан нь
Дэлхийн шилдэг эрэгтэй байт сур харвааны тамирчдийн харвах хугацаанд хийсэн дүн шинжилгээ
Бодибилдингийн тамирчдын бие бялдрын хөгжилтөнд хийсэн судалгаа
Асуултаар хэрхэн оновчтой чиглүүлэх вэ?
“Гадаад хэлний хичээлээр суралцагчдыг үнэлэх нь”
Боловсролын байгууллагын сүлжээний зохион байгуулалтын харьцуулсан судалгаа
Монгол, хятад хэлний цаг заасан дайвар үгийн харьцуулал
Хүүхдийн хөнгөн атлетик
Гадаад хэлний сургалтад Livemocha сүлжээг ашиглах нь
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр
---------------
<<
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>