Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ОХУ-ын дизайны төрөлжсөн сургалттай сургуулиудын хөтөлбөрт хийсэн ажиглалт

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, ДУТС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Ч.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2004-04-14

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Мөнхбаяр