Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлнээс монгол хэлэнд буух зарим асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: ГХС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-17

Илтгэлийн хураангуй: Англи хэлнээс монгол хэлэнд буулгах зарим асуудлыг хөндөн энэхүү илтгэлд тусгасан бөгөөд ялангуяа англи хэлний идэвхгүй хэвийг монгол хэлнээ буулгахад ямар бэрхшээл тулгардаг, түүнийг хэрхэн давах тухай өгүүлсэн билээ.
Мөн орчуулга хийхэд юуг анхаарах ёстойг дурьдаад орчуулга бол тухайн улс үндэстний ёс жаяг тохируулан утгачлан буулгах ёстойг товчхон дурьдсан бөгөөд жишээ татан оруулсан.
Орчуулгыг хийхдээ гол төлөв утга дүйлгэн орчуулах хэрэгтэй байдаг бөгөөд махчилан олрчуулбал тухайн орчуулга "үхээнц", дорой болдог талаар мөн өгүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #утгачлан хийх орчуулга #орчуулгын зарим асуудал #англи хэлний идэвхгүй хэв #махчилсан орчуулга #монгол хэлний үйл үгийн хэвүүд

Илтгэл нэмсэн: Д.Өлзийжаргал