Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хавсрага урлагийн орчин үеийн чиг хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, ДУТС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Ч.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2002-04-10

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Мөнхбаяр