Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дархны урлалын харьцуулсан судлагааны дүгнэлт.

Илтгэсэн хурлын нэр: УБИС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Ч.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2000-04-12

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Мөнхбаяр