Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Чойбалсан хотын хөрсний байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол улсын боловсролын их сургууль,Физик технологийн сургууль ЭШ-ний хурал

Илтгэгч:  М.Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-15

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ ажлаар Чойбалсан хот орчмын хөрсний цацрагийн дэвсгэр түвшинг тогтоож, Адуунчулууны уурхайгаас нүүрс олборлох явцад бохирдолтын хяналтын мониторинг бий болгох зорилгоор хөрсний дээжинд байгалийн ба үүсмэл цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг гамма спектрометрийн аргаар тодорхойлж цацрагийн тунгийн чадлыг тодорхойлов.