Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бичгийн орчуулга ба CV хэрхэн бичих

Илтгэсэн хурлын нэр: Гадаад хэлний сургуулийн 20, ОХУЗТ-ийн 60 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц. Мөнх-Ундар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-07

Илтгэлийн хураангуй:

Official document translation and how to write CV: Official document translation is an important issue in Mongolia so we should pay attention to this translation type and develop it according to alteration of the foreign relations around the world development. Also in this thesis we mentioned about how to write proper standard CV with covering letter. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #official document translation #what is the covering letter and its importance. #how to write CV

Илтгэл нэмсэн: Ц. Мөнх-Ундар