Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшинг судалсан судалгааны үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Д.Эрдэнэчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-15

Илтгэлийн хураангуй: Монгол хүүхдийн оюун ухааны өнөөгийн байдал түүнд нөлөөлж буй зарим хүчинг зүйлсийг авч үзсэн болно

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Эрдэнэчулуун