Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Л. Ариунжаргал, Д. Базарваань
Аналитик химийн хичээл заахад MOOC-ыг ашигласан Тарту их сургуулийн туршлага
Бауманы нэрэмжит МГТУ дэргэдэх техникийн лицей сургуульд математик заах онцлогууд: aм шалгалт ба бие даах ажлууд
Адроны кластерийг ялгахад зориулсан параметрийг тодорхойлсон
 “Багш шавийн хоорондын эерэг ба сөрөг харилцааны асуудалд”
Биеийн тамирын боловсрол олгох сургалтыг мэргэжлийн бүлэг, хамтлагаар чанартай зохион байгуулах нь
Эрмит-Адамар-Фейерийн хэлбэрийн зарим тэнцэтгэл биш
Аэробик гимнастикийн 2012 оны ДАШТ-д оролцсон тамирчдын амжилтанд хийсэн дүн шинжилгээ
МУБИС-ийн биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа
Д.Цэгвэгмидийн "Үхэрчин хүү" шүлгийг эх задлалын үүднээс авч үзэхэд
Хамтын уншлагын үр өгөөж хүүхэд бүрийн хөгжилд
Мэдээллийн эдийн засаг дахь өрхийн хэрэглээний өөрчлөлт.
Оюутны бүтээлийн сан ба өөрийн үнэлгээ
Бага боловсролын 2-р ангийн математикийн сурах бичигт хийсэн харьцуулсан судалгаа
J-унитар операторын туйлын задаргаа
Динамика численности населения Москвы
Москва хотын хүн амын тооны динамик (140 жилийн хугацаанд)
Спортын удирдлагын даяарчлал олон улсын чиг хандлага
Математикт сургахнь
Эллипс квадрат шиг тэгш хэмтэй болох нь
ЛЕКЦ ХИЧЭЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ
Орон нутгийн их, дээд сургуулиудын элсэгчдийн чанарт нөлөөлж буй зарим хүчин зүйлүүд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам
БАГА БОЛОВСРОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН ДИДАКТИК СУРГАЛТЫН УЛАМЖЛАЛ ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛД
---------------
<<
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 67 68
>>