Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Вилларсын тойрог ба Хофпагийн давхарга
Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй
нээлттэй эх бүхий програм хангамжийг ашиглах нь
Хүүхдийн гоц авъяас болон чадвар
Математикийн багшийн хөгжилд багшийн чадамжийн гүйцэтгэх үүрэг
О РЕАЛИЗАЦИИ ДЕРИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ И МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
Сагсан бөмбөгчдийн хурдыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал
Гимнастикийн дугуйлангаар оюутны бие бялдрын боловсролыг дээшлүүлэх боломжийг судалсан нь
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх
Утасгүй сүлжээний аюулгүй байдал
Сургалтад дүн шинжилгээ хийх арга зүй
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг Биеийн тамирын сургалтын хөтөлбөрт тусгах нь
Хавтгайн геометрийн нэгэн сонирхолтой бодлого
Одоо сагай Монголой буряад хэлэн
Монгол ардын дууг орос хэл рүү орчуулах асуудалд
Бурятский язык: история и современность
Incorporating Intercultural understanding in teacher education
“Особенности строения текста \на примере монгольского и русского языков\
“Respect, appreciate and understand diversity”
“Reorienting teacher education program to address sustainability”
Analysis of the Curricula of Teacher Education Program of Mongolian State University of Education
The Law of Universal Regularity of Nomadic Civilization.
The school-based in-service teacher training in Mongolia.
The quality of teacher training - the key to success and prosperity
---------------
<<
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 67 68
>>