Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны хувийн зохион байгуулалт ба цагийн менежментэд багшийн үүрэг, оролцоо
"Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилахад бид бэлэн үү?
“Хүүхдийн хөгжил ба багшийн асуулт”
“ Та алдаагүй бичмээр байна уу?” сэдэвт илтгэл
"Бага боловсролын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага"
Монгол бичгийн заах аргын шинэчлэлийн тухайд нэгэн санал
“Teachers’ development and things that influencing it”
Бага боловсролын багш бэлтгэх асуудалд элсэгчдийн чанар чухал болох нь
Монгол орон дах тоосны судалгаа /Д.Золбаяр, Ц.Гэгээнсувд, Г.Биндэръяа хамтарсан/
Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс
Багш нарын стрессийн судалгаа (Бага боловсролын багш нарын жишээн дээр)
Өсвөрийн тамирчдын хоолны дэглэмийн онцлог
Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг англи хэлний хичээлээр олгох нь
Хичээлийн үнэлгээ
Орчуулгын зарим асуудлаас
Технологийн боловсролын орчин үеийн чиг хандлага
Монгол хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшинг судалсан судалгааны үр дүнгээс
Бичгийн орчуулга ба CV хэрхэн бичих
Сурах бичигт хийсэн харьцуулсан судалгаа
Бага боловсролын математик дидактикийн уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>