Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  П.Отгонбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: боловсронгуй лекцийн аргыг өгүүлбэрзүйн хичээлийн туршилт

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П.Отгонбат