Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багш бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөний олон улсын харьцуулалт”

Илтгэсэн хурлын нэр: Суралцахуй, хөгжил, үнэлгээ

Илтгэгч:  Г. Бямбатогтох

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-10-08

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөтөлбөр #олон улсын харьцуулалт #стандарт #төлөвлөгөө

Илтгэл нэмсэн: Г. Бямбатогтох