Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчуулгын зарим асуудлаас

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн архангай аймаг дахь Багшийн сургууль

Илтгэгч:  Ш. Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч: Ч. Даваасүрэн

Илтгэсэн огноо: 2013-04-25

Илтгэлийн хураангуй: