Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
Багшийн сургуульд элсэгчдийн математик боловсролын төвшин
Монгол бичгийн хэлний үгийн язгуур үндсийг тогтоолгох аргазүйн асуудалд
Хичээлийн бэлтгэл судалгааг хэрэгжүүлж ээлжит хичээлийг төлөвлөсөн нь
Агуулгын судалгаа хийх аргазүйн асуудалд
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудалд
Хэл соёлын шүтэлцээ
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгааны дүнгээс /Х.Бадам хамтарсан/
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх арга зүйн асуудалд
2007 онд Говь-Алтай аймгийн нутагт хийгдсэн явуулын судалгааны дүнгээс
Туршилттай хичээлийн арга зүйг оюутан багшид эзэмшүүлэх нь
илтгэл
Посткоммунист орнуудын англи хэлний сургалтын өнөөгийн байдал (Вьетнам, Лаос улсын жишээн дээр)
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим үр дүн
MOOC уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа
"Хэлний орон судлал хичээдээр тухайн өв соёлын гүн бат мэдлэг эзэмшүүлэх асуудалд"
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим дүн
“уур амьсгалын өөрчлөлт, Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицохуйн боловсрол” сургалтын хөтөлбөр
Developing students' sustainability literacy in the English for Academic Purposes Classroom
Хэлний бус ангийн оюутны мэргэжлийн англи хэл судлах хэрэгцээг судлах нь
Багшийн бодит чадварын бүтцийн судалгаа
Сонин хэвлэлийн хэл найруулгын судалгааны тойм, өнөөгийн байдал, чиг хандлага
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>