Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол орны далавчтан (Chiroptera Blumenbach, 1779)-ы зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархац, биологийн зарим асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: БИОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Илтгэгч:  Ж.Ариунболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-02-06

Илтгэлийн хураангуй: ОНОЛЫН СЕМИНАРИ

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Ариунболд