Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх


Багш боловсролын шинэчлэл
"Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт-2013"

Гэр бүлийн боловсрол


Авиа


Оюутан 2014 /эрүүл мэндийн боловсрол олгох/

Шинэ оюутан 2013


Шинэ оюутан 2012

Багшлах дадлагын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах


эх хэлний эзэд


Багшлах ур чадвар-Төгсөгчдийн амжилт


Төгсөгчдийн амжилт-багшлахуйн ур чадвар---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>