Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх‘’Монгол орны спор тоосны судалгаа’’

Багш боловсрол дахь нийгмийн цогц суурь үйлчилгээ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСОРЛЫН СУРГУУЛИЙН БИЕИЙНТАМИРЫН СУУРЬ БОЛОВСРОЛ

Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх аргазүй

ШҮҮГЧИЙН АЛБАН ЁСНЫ ДОХИО ЗААЛТЫН ҮЗҮҮЛЭНГҮҮД

Оюутан сурагчдыг хүчирхийлэлгүй орчинд сурган хүмүүжүүлэх үйл явц

Хөгжлийн нийгмийн ажилтан бэлтгэх

“Ìîíãîë îðíû õºðñ, óðãàìëûí íåìàòîäûí ñóäàëãàà”

НанотехнологиСуралцахуйг дэмжих багшлах арга зүйн хөгжил---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>