Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх


Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх ньШинэ оюутан

"Төгсөгчдийн амжилт-Багшлах ур чадвар" төсөл

"Төгсөгчдийн амжилт-багшлах ур чадвар"

Цагаан толгойн багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь


Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Нанотехнологи


Цагаан толгойн үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Багшийн МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэхСуралцахуйг дэмжих аргазүйн хөгжилзургийг хэрхэн унших вэ

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>