Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
• 2012 оны 6 сар - 2013 оны 5 сард ОУ-ын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар, МУЗН –ээс хэрэгжүүлсэн “Гамшгийн үеийн бэлэн байдал ба даван туулах, дасан зохицох арга зам” судалгааны төслийн үндэсний зөвлөх

National Geographic Young Explorer

“ТХТБ-ын үзэл санаа хэрэгжилтийн судалгааны арга зүй”

Монгол-Америкийн хамтарсан "Тарвагатайн хөндий" төсөл
- Уул уурхай ба хүний эрх

- Иргэний боловсролын хөтөлбөр


Орон нутгийн радио


Сэтгүүл зүйгээр суралцагчдийн ур чадварын судалгаа

Asian media barometer Mongolia - 2012

Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр

Өсвөр үеийнхний нийгмийн хөгжил, төлөвлшил


Дорнод монголын бичээсийн судалгааМонгол-Кембриджийн санаачлага, Хөтөлбөрийн баг

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>