Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биеийн тамирын "Мэргэжлийн сургалтын арга зүй" хөтөлбөр

"Биеийн тамир" (X-XII)

"Биеийн тамир" (IY-YI)

Цахим үнэлгээний систем

Гадаад, Монгол эрдэмтдийн цуврал лекц"Сургултын цахим объект бэлтгэн нийлүүлэх"

Сургалтын цахим материал боловсруулах программ хангамжын гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах нь


---------------
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11
>>