Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик сургалтад зурагт баталгааг МХТ ашиглан харуулах боломж

Хэвлэлийн нэр: ХИС-ЭШБ

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Б.Саранцацралт:K.NS10],[А. Батхишиг:K.NS01],[А.Гантулга :K.PE19]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-16

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй: Математик сургалтад зурагт баталгааг МХТ ашиглан харуулах боломж. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #суралцагч #цахим хэрэглэгдэхүүн #Багш

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа