Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол, солонгос хэлний авиа дуурайх үгийн хэлбэрийг харьцуулан судлах нь
“Хийсвэр бодит байдал”
''Дэлгэцийн эргономик"
Чойбалсан хотын хөрсний байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
"Монгол орны экодизайны асуудалд"
"3 хэмжээст өгөгдлийг дүрслэх аргууд"
Англи хэлний бусмэргэжлийн ангиудын англи хэлний сургалтад нэмэрлэх зарим санал
Гештолт онол дүрслэх урлаг дизайнд нөлөөлөх нь
Хавсрага урлагийн орчин үеийн чиг хандлага
Монгол урчуудын урлах орчны онцлог
Дархны урлалын харьцуулсан судлагааны дүгнэлт.
Арьс, ширний үйлдвэрийн хаягдал усан дахь хром (VI)-ийг цахиур органик шингээгч ашиглан шингээх адсорбцийн судалгаа
Англи хэлнээс монгол хэлэнд буух зарим асуудалд
Багш мэргэжлийг сонгож байгаа сэдлийг суралцах чадвартай холбож судалсан дүнгээс
ПСТМ-3Т шингээгчийн зэс (II) ионыг шингээх идэвхийн судалгаа
Англи, Монгол хэлний адилтгал (Similes), зүйрлэлийн (Metaphors) хэрэглээ
ПСТМ-3Т сорбентын хүнд, хортой металлын EDS/SEM-ийн судалгааны үр дүнгээс
Хүнд металлаар бохирдсон хаягдал усыг Цахиур органик полимер ашиглан цэвэршүүлэх боломж
Монгол орны( Хэнтий аймгийн ) зарим хайлуур жоншны харьцуулсан судалгаа
Дундговь аймгийн зарим үнэрт ургамалаас эфирийн тос гарган авах судалгаа
---------------
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>