Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын цахим материал боловсруулах программ хангамжийн гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах нь

Удирдагч: Г.Уртнасан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Мөнхтуяа:M.MS04],[Б.Бадамсүрэн:M.IT11],[Ц.Гэрэлтуяа:M.IT18],[С.Эрхбаяр:M.IT13],[Т.Ганбаатар:06.DME020],[Б.Золзаяа:M.MS03],[Г.Уртнасан:M.IT12]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-02-01

Товч тайлбар:

Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй 1 зөвлөмж боловсруулагдсан.

Хавсаргасан файл: