Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тусгай хэрэгцээт боловсролд мэдээллийн технологийн хичээл заах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах нь

Удирдагч: Л.Мөнхтуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Бадамсүрэн:M.IT11]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-01-01

Товч тайлбар:

Тусгай хэрэгцээт боловсролд мэдээллийн технологийн хичээл заах арга зүйн зөвлөмжийн хувилбар боловсруулсан.