Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Arrow

Удирдагч: Ж. Батбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Тунгалаг:H.FL02],[Ж.Батбаатар:H.LJ13],[Ц. Мөнх-Ундар:H.FL28]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2019-03-07

Товч тайлбар:

fgh