Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
нэгдүгээр ангийн багц хэрэглэгдэхүүн

Удирдагч: Д.Энхцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Энхцэцэг:T.MS01]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-01-09

Товч тайлбар:

нэгдүгээр ангийн багш нарт зориулсан ном, үзүүлэн, CD-н хамт багц хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн гаргасан.

Хавсаргасан файл: