Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эрдэм шинжилгээний ажил боловсруулах аргазүй Магистрын ажил

Удирдагч: Баярмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Баярмаа:E.EM01]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-29

Товч тайлбар:

Судлаач

Хавсаргасан файл: