Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Improving curriculum design (ARNA)

Удирдагч: Candace Kaye

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц. Мөнх-Ундар:H.FL28],[Ц.Оюунчимэг:H.FL05],[Р.Намжилдагва:E.EM04]

Захиалагч: Candace Kaye

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2018-12-03

Товч тайлбар:

candes kaye