Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Агаа Эгээ" төсөл

Удирдагч: Марк Кристопер Калилан

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Нарантуяа:K.HS04]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-05-10

Товч тайлбар:

Төслийн үргэлжлэл 2 дахь жилдээ хэрэгжсэн

Хавсаргасан файл: