Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх аргазүйн эрэлд

Удирдагч: Ариунжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Ариунжаргал:E.EM10]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-29

Товч тайлбар:

Төслийн ахлагч 

Хавсаргасан файл: