Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний стандартыг боловсруулах хэрэгцээ шаардлага

Удирдагч: Т.Цэндсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Цэндсүрэн :E.SW01],[Ч.Байгалмаа :E.SW05],[Х.Өлзийтунгалаг:E.SW02],[Н.Оюут-Эрдэнэ :E.SW03],[М.Нямдорж :E.SW04],[О.Жаргалсайхан:E.SW07]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-12-31

Товч тайлбар:

МУБИС-ийн санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжсэн энэхүү дотоод төслийн хүрээнд Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхимийн багш нарын баг 2014-2015 онд багтаан дараахь ажлуудыг  хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд

  1. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний стандартыг боловсруулах хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны ажил
  2. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний стандартын анхны хувилбарыг боловсруулах ажил
зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэлээ.

Хавсаргасан файл: