Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Полимерийн хими

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Коллоид хими-1

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Аналитик химийн чанарын анализ

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Лаборторийн техник

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр"Дизайн, технологи"

Зохиогч: Р. Гоцбаяр Хэвлүүлсэн газар: Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам

Гамгаас хамгаалах боловсрол

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: УБ

English I

Зохиогч: О. Мягмарсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Дээд боловсрол. Мэргэжлийн чиглэл: "Сургуулийн өмнөх нөсны хүүхдийн багш"

Зохиогч: Ц. Эрдэнэчимэг Хэвлүүлсэн газар: Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

Шинэчилсэн хөтөлбөр

Зохиогч: А. Гантуул Хэвлүүлсэн газар: БСШУЯ-хэвлэх цех

ЕБ-ийн сургуулийн 1-5 дугаар ангийн монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр

Зохиогч: Д. Ганболд Хэвлүүлсэн газар: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт

сургалтын хөтөлбөр-7

Зохиогч: Н. Долгорсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Битпресс ХК

сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж-9

Зохиогч: Н. Долгорсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Экимто ХХК

Сургалтын хөтөлбөр-3

Зохиогч: Н. Долгорсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Г. Бямбацэрэн Хэвлүүлсэн газар: БСШУЯ АХБ,

Бага боловсролын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж

Зохиогч: Г. Бямбацэрэн Хэвлүүлсэн газар: яам, боловсролын хүрээлэн

Дүрслэх урлаг, зураг зүйн сургалтын арга зүй

Зохиогч: Б. Галбадрах Хэвлүүлсэн газар: МУБИС, ДУТС

---------------
<<
1 2 3
>>