Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн АХБ мэргэжлийн ангийн "Орчуулгын онол, дадлага" хичээлийн тодорхойлолт

Зохиогч:  Ү.Цэцэгням

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: АХБ мэргэжлийн ангийн "Орчуулгын онол, дадлага" хичээлийн тодорхойлолт нь уг хичээлийн зорилго, зорилт, агуулга, аргазүй, үнэлгээний асуудлуудыг тодорхойлсон баримт бичиг болно.

Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/09/12

Хуудасний тоо: 0.5 xx

Түлхүүр үг: #орчуулгын оноолтын хэлбэр #монголын орчуулгын өв уламжлал #өвөрмөц хэллэг #оноолтгүй үг #түүний төрөл #нэр томъёоны орчуулга #орчуулгын үндсэн хэлбэр #судлагдахуун #тэдгээрийг таних нь #орчуулгын процесс #“Орчуулагчийн хуурамч нөхөд” #дадлага #Орчуулгын онолын судлах зүйл #хам сэдэв #хэлц үгийн орчуулга #орчуулгын хэрэглээ #бусад шинжлэх ухаантай холбогдох нь #түүний үүрэг #хэллэгийн орчуулга #орчуулгын онол #орчуулгын оноолт #техник #орчуулгын хувиргал #үндэсний онцлог үг #орчуулгын арга


Бүтээл нэмсэн:Ү.Цэцэгням