Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадварын стандарт

Зохиогч:  Д.Норовсүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны /ХХЗХ/ захиалгаар “Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадварын стандарт”-ын төслийг сонгон шалгарсан мэргэжилтнүүдийн баг боловсруулсан бөгөөд Монгол Улсын Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн сонгон хэрэглэх стандартаар баталлаа.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/12/24

Хуудасний тоо: 16

Түлхүүр үг: #стандарт

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Д.Норовсүрэн