Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
сургалтын хөтөлбөр-7

Зохиогч:  Н. Долгорсүрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ЕБ-ынн 12 жилийн сургуулийн 7-р ангийн шилжилтийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмжийг багаар хамтран боловсруулсан болно.

Хэвлүүлсэн газар: Битпресс ХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2009/10/02

Хуудасний тоо: 34

Түлхүүр үг: #урлагийн тойм #хөтөлбөр #шилжилт #хөгжим #нэгж хичээл

Бүтээл нэмсэн:Н. Долгорсүрэн