Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол зургийн сонгон магистр, докторын модуль хөтөлбөр

Зохиогч:  М.Уранбэрх

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:М.Уранбэрх