Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах бага ангийн багш нарт зориулсан зөвлөмж

Зохиогч: Д. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: Архангай Буман үсэг

Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй

Зохиогч: Д. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: АР-Буман үсэг хэвлэх үйлдвэр

Microsoft Office-ийн дадлага ажлын гарын авлага

Зохиогч: Д. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: АР-Буман үсэг хэвлэх үйлдвэр

Microsoft Word,Excel,Powerpoint

Зохиогч: Д. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар:

Сургалтын нээлттэй програм хангамж

Зохиогч: Д. Эрдэнэтуяа Хэвлүүлсэн газар: АРБС-хэвлэх цех

Монголчуудын түүх, соёл

Зохиогч: Ч. Бадамсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Битпресс

Хүн ба орчин, хүн ба нийгэм, иргэний боловсролын арга зүй

Зохиогч: Ч. Бадамсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Битпресс ххк

Elementary English

Зохиогч: Д. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар:

Учёбное пособие по современному русскому языку

Зохиогч: Д. Нарантуяа Хэвлүүлсэн газар: ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар

Бага боловсролын монгол хэлний арга зүй

Зохиогч: С. Нэргүйцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Тод бичиг

Бага боловсролын Монгол хэлний аргазүйн хэрэглээ-даалгаварын сан

Зохиогч: Г. Хишигбаяр Хэвлүүлсэн газар: УБ, Тод бичиг

Бага боловсролын монгол хэлний аргазүйд суралцахуй

Зохиогч: Г. Хишигбаяр Хэвлүүлсэн газар: УБ, Тод бичиг

Сургалтыг дэмжих цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй

Зохиогч: Г. Хишигбаяр Хэвлүүлсэн газар: УБ, Гэрэлт судар

Монгол ардын аман зохиолд задлал хийх аргачлал

Зохиогч: П. Алтанзул Хэвлүүлсэн газар:

Боловсролын үндэс

Зохиогч: Р. Намжилдагва Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо Принтинг

Webquest, түүнийг сургалтад хэрэглэх зөвлөмж

Зохиогч: Б. Бадамсүрэн Хэвлүүлсэн газар:

Байгалийн ухаанд сургах зүй

Зохиогч: Ш. Дауренбек Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

баривч урлахуй

Зохиогч: А. Нэргүй Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс

нэгдүгээр ангийн багц хэрэглэгдэхүүн

Зохиогч: А. Нэргүй Хэвлүүлсэн газар: Эдмон

цаас нугалах урлаг

Зохиогч: А. Нэргүй Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс

Коллоид химийн лабраторийн ажлын дэвтэр-1

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар:

хими

Зохиогч: Б. Жаргалсайхан Хэвлүүлсэн газар:

Зүймэл даавуун урлал

Зохиогч: Б. Жаргал Хэвлүүлсэн газар: БИТПРЕСС

Цаасны ертөнцөөр аялахуй

Зохиогч: Б. Жаргал Хэвлүүлсэн газар: Ачлалт Баян

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32
>>