Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: яам, хүрээлэн санал болгосны дагуу 5-р ангийн хөтөлбөр, зөвлөмжид эксперт хийн сурах бичигийг нь бичсэн.

Хэвлүүлсэн газар: БСШУЯ АХБ,

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/08/25

Хуудасний тоо: 1,5 х.х

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Г.Бямбацэрэн